4.1 De euroreeks van Kalina

Voor het ontwerp van de euro werd een soort ontwerpwedstrijd georganiseerd. Iedere centrale bank van de Europese Unie mocht drie ontwerpers voordragen. Vaak waren dit ontwerpers die al ervaring hadden met het ontwerpen van bankbiljetten. De ontwerpers kregen zeven maanden om een ontwerp te realiseren. Aan de ontwerpen werden veel eisen gesteld maar er werd geen productietechniek voorgeschreven. De biljetten moesten o.a. moeilijk na te maken zijn en ze moesten er aantrekkelijk uitzien voor iedereen binnen, en het liefst ook buiten, de Europese Unie. En zoals ook al bij de naam gelde, het mocht niet refereren naar een bepaald land of geslacht. Het ontwerp moest neutraal zijn. 29 In het begin was het nog wel het idee om per land een biljettenreeks uit te brengen. Er werd toen vastgesteld dat er een vijfde van het biljet gewijd kon worden aan het land zelf en de rest over de Europese Unie in z’n algemeen.

Er werd een werkgroep vanuit de centrale banken en hun vaste drukkerijen samengesteld. Deze werkgroep ging met een adviesgroep bestaande uit deskundigen op het gebied van (kunst)geschiedenis, psychologie en vormgeving een lijst opstellen met thema’s. Belangrijk voor de keuze van een thema was dat het eenheid moest creëren in de biljetreeks. Ook werd er besloten dat de vlag en/of de sterren van de Europese Unie op het biljet geplaatst moest worden. Er werden uiteindelijk drie thema’s aan de ontwerpers meegegeven.
 
 

1. Tijdperken en stijlen van Europa:

aan één zijde van het bankbiljet zouden portretten worden afgebeeld van gewone mannen en vrouwen, zoals die te zien zijn op Europese schilderijen, tekeningen en schetsen uit verschillende tijdperken, aan de andere zijde architectuurstijlen. Het idee was een thema te kiezen dat het gemeenschappelijke culturele erfgoed van Europa weerspiegelde en voor de rest van de wereld een duidelijk Europese uitstraling zou hebben. De beroemde gebouwen en monumenten van Europa zijn tenslotte bekender dan zijn leiders.
 
 

2. Europees erfgoed:

één zijde van het bankbiljet moesten beroemde mannen en vrouwen uit het verleden worden afgebeeld, aan de andere zijde hoogtepunten uit de muziek, schilderkunst, wetenschap, bouwkunst, literatuur, geneeskunde en het onderwijs. Om eenheid te brengen in de serie zou een kaart van Europa zonder grenzen de achtergrond van alle zeven biljetten vormen. Dit thema was breder dan tijdperken en stijlen, omdat zeven verschillende disciplines konden worden afgebeeld. Het zou waarschijnlijk echter lastig zijn een goed evenwicht te vinden tussen de landen en in de verhouding mannen/vrouwen.
 
 

3. Abstract en beveiliging:

later abstract en modern genoemd. Bij dit thema ging het om geometrische figuren en non-figuratieve vormgevingselementen. Dit thema bood de ontwerper veel vrijheid en maakte het bovendien gemakkelijk veel verschillende echtheidskenmerken, zoals hologrammen en inkt met een kleuromslag, in het ontwerp te verwerken. Het thema leende zich verder voor de meest uiteenlopende benaderingen, waardoor het gemakkelijker was neutrale biljetten te ontwerpen.

Het gehele pakket aan eisen bestond uit een document van zo’n dertig pagina’s. Vooral met veel technische specificaties van de echtheidskenmerken. Natuurlijk moesten de biljetten ook gebruiksvriendelijk zijn. Binnen de Europese Unie zijn zo’n zeven miljoen mensen visueel gehandicapt. Er werd dan ook tijdens het ontwerpproces samengewerkt met de Europese Blindenunie.

Verder >

1. Inleiding

Geld is iets waar bijna iedereen in onze westerse samenleving mee… Lees meer »

2. Bankbiljetten

Geld heeft een lange en rijke geschiedenis. Het is iets wat Lees meer »

3.1 De guldenreeks van Oxenaar

Sinds 1814 is de Nederlandse Bank verantwoordelijk geweest Lees meer »

3.2 De ontwerpen van Oxenaar

Ootje Oxenaar heeft een serie van negen verschillende bankbiljetten Lees meer »

3.3 De guldenreeks van Drupsteen

Nadat de serie van Oxenaar in de roulatie was gebracht werd Oxenaar Lees meer »

3.4 De ontwerpen van Drupsteen

Centraal staat bij de serie van Drupsteen dat hij de technologie, Lees meer »

3.5 Filosofie over de gulden

De Duitse filosoof en socioloog Georg Simmel heeft een boek Lees meer »

3.6 Mediatheorie over de gulden

Er zijn veel theorieën over media maar, voor zover ik weet, Lees meer »

4. De euro

De Euro bestaat al sinds januari 1999. Tot 2002 was de euro nog Lees meer »

4.1 De euroreeks van Kalina

Voor het ontwerp van de euro werd een soort ontwerpwedstrijd Lees meer »