4. De euro

De Euro bestaat al sinds januari 1999. Tot 2002 was de euro nog ‘virtueel’ en werd het gebruikt door banken en de financiële markten. Na 1 januari 2002 werd de euro in contant geld gelanceerd. Het werd toen voor de burgers die in landen woonden waar de euro als munteenheid gold, mogelijk om hiermee te betalen. Bij het invoeren van de euro moest een nieuw valuta-teken komen en nieuw contant geld: de bankbiljetten en de munten.

In 1995 werd de naam, de euro, vastgesteld door de Europese Raad. Andere voorstellen, zoals dukaat, ecu, florijn of frank werden niet gekozen omdat ze te sterk met een bepaald land werden geassocieerd. Ook het voorstel om het voorvoegsel ‘euro-’ voor bestaande muntnamen te zetten, bijvoorbeeld euromark, haalde het niet. 27 Hierin blijkt dat het vanaf het begin er al voor gekozen is om in de communicatie een neutrale munteenheid te creëren. De naam mocht niet verwijzen naar een bepaald deel uit Europa maar moest de hele unie representeren. Dit is ook te zien in de vormgeving van het contante geld, maar daarover later meer.
Voor het euro-teken werden een aantal eisen gesteld. Het moest een sterke verwijzing hebben naar Europa, het moest gemakkelijk te schrijven zijn en het moest aantrekkelijk zijn. Er werd een lijst opgesteld met dertig mogelijke tekens. Door de Europese Commissie werd er uiteindelijk een gekozen. Het euroteken is geïnspireerd op de Griekse letter epsilon, die de wieg van de Europese beschaving symboliseert. En de E is natuurlijk de eerste letter van het woord Europa. De dubbele streep symboliseert de stabiliteit van de munt. 28
Al in 1994 werd er besloten om een serie van zeven verschillende bankbiljetten uit te geven. De bankbiljetten moesten een waarde krijgen van 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500. De keuze voor deze waarden kwam doordat dit de meest gebruikelijke waarden over de hele wereld waren. Daarnaast was er al door de Raad Economische en Financiële Zaken van de Europese Unie vastgesteld dat de euromunten dezelfde waarden zou krijgen.

Verder >

1. Inleiding

Geld is iets waar bijna iedereen in onze westerse samenleving mee… Lees meer »

2. Bankbiljetten

Geld heeft een lange en rijke geschiedenis. Het is iets wat Lees meer »

3.1 De guldenreeks van Oxenaar

Sinds 1814 is de Nederlandse Bank verantwoordelijk geweest Lees meer »

3.2 De ontwerpen van Oxenaar

Ootje Oxenaar heeft een serie van negen verschillende bankbiljetten Lees meer »

3.3 De guldenreeks van Drupsteen

Nadat de serie van Oxenaar in de roulatie was gebracht werd Oxenaar Lees meer »

3.4 De ontwerpen van Drupsteen

Centraal staat bij de serie van Drupsteen dat hij de technologie, Lees meer »

3.5 Filosofie over de gulden

De Duitse filosoof en socioloog Georg Simmel heeft een boek Lees meer »

3.6 Mediatheorie over de gulden

Er zijn veel theorieën over media maar, voor zover ik weet, Lees meer »

4. De euro

De Euro bestaat al sinds januari 1999. Tot 2002 was de euro nog Lees meer »

4.1 De euroreeks van Kalina

Voor het ontwerp van de euro werd een soort ontwerpwedstrijd Lees meer »